Voor wie is Ik-Wij

De IK-WIJ trainingen zijn een avontuur, waarin kinderen op zoek gaan naar de eigen IK en gezamenlijke WIJ. De IK-kracht ervaar als je je van binnenuit sterk voelt zonder dat spierballen nodig zijn. Het gaat dus niet meer om de grootste of de sterkste zijn, maar om vertrouwen in jezelf en het vergroten van je weerbaarheid. De WIJ-kracht gaat over sociale vaardigheden: hoe ga je met anderen om, anderen met jou en welke invloed heb je daarop? Kinderen leren niet alleen zelf sterk te staan, maar ook met hun eigen kracht anderen te helpen, zodat ze samen nog sterker staan.

De IK-WIJ trainingen (Rots en Water) zijn voor alle basisschoolkinderen van het reguliere en bijzondere onderwijs. De groepstrainingen zijn afhankelijk van de aanmeldingen gemengd van groep 4 tot en met groep 8. Er zijn ook trainingen voor kleuters en groep 3 en op aanvraag voor het voortgezet onderwijs . Afhankelijk van de vraag en het niveau kunnen kinderen ook in een andere leeftijdsgroep, dan hun eigen leeftijd, ingedeeld worden. De training kunnen in overleg op verschillende locaties, tijden en dagen gegeven worden. De kosten zijn €160 voor 8 bijeenkomsten.

De IK-WIJ individuele training/coaching wordt zoveel mogelijk in de veilige omgeving van thuis gegeven. In ongeveer 8 bijeenkomsten van drie kwartier tot één uur (onder of na schooltijd) gaan we werken aan het zelfbeeld van uw kind en zorgen we samen dat het hoofd weer leeg gemaakt wordt. Ook kunnen angsten en onzekerheden worden aangepakt vanuit de oplossingsgerichte manier (Kid’s Skills). Ook doen we ontspanningsoefeningen waarbij het stevig staan en de buikademhaling een belangrijke rol spelen. Na de 8 trainingen kijken we wat er verder nog nodig is. De kosten per training bedragen €65,-.

Er hoeft geen speciale aanleiding te zijn om je kind een IK-WIJ training of coaching te laten volgen. Lees bij de kopjes Rots en Water en Individueel wat specifieke redenen kunnen zijn. Elk kind groeit en ontwikkelt zich tijdens de trainingen.

De IK -WIJ trainingen zijn niet alleen een avontuur waarin kinderen op zoek gaan naar de eigen IK en gezamenlijke WIJ. Deze training wordt nu ook speciaal voor volwassenen, “ouders” gegeven! Hoe fijn is het dit zelf ook eens mee te maken. Wanneer jij lekker in je vel zit en sterk staat ben je het aller mooiste voorbeeld dat je je kind kunt geven. Tijdens deze training komen dezelfde thema’s aan bod maar dan in een volwassen jasje. Heeft je kind een IK-WIJ training gevolgd en ben je zelf ook nieuwsgierig. Je herkent jezelf eigenlijk wel in de onzekerheid of in het gedrag van je kind. De IK-WIJ trainingen bestaan uit 6 bijenkomsten op zondagochtend (gemiddeld twee per maand) van 10.00 uur tot 11.30 uur Aanmelden kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact opnemen. Kim: “Ik geef deze trainingen ook aan kinderen. Het is tof om te zien dat er een glimlach op het hart komt als je je eigen kracht ervaart. Ik wil graag volwassen de kans geven dit te ervaren en aan kinderen door te geven.”

Vragen of meer informatie nodig?